2003-09-19 Inga mer båtar i Svanskog
Efter ett gott samarbete med Lyckans Slip i Fiskebäckskil med förvaring och omvårdnad av ett antal båtar från västkusten i våra lokaler byggs dessa lokaler nu om till det de är avsedda för. Nämligen industriverksamhet (se hemsidan för Svaneholms Bruk). Detta innebär att vi för närvarande inte har plats för båtförvaring trots att efterfrågan på denna verksamhet är stor. Vår bedömning är ändå att det för företaget och för samhället är betydligt mer positivt med en mer "levande" verksamhet med nya arbetstillfällen som följd. Leif Larsson