2003-10-07 Upprustning av Bruket
Svaneholms Bruks förvandling från ett traditionellt bruk till ett modernt industriområde innebär ett omfattande arbete att anpassa till nya förutsättningar. Arbetet pågår just nu och följer en plan som är framtagen i samarbete med specialister inom olika områden. Kontakta oss om du vill ta del av vår utvecklings och underhållsplan. Leif Larsson