2004-02-02 Företagsgruppens struktur förändras
För att förenkla hanteringen av organisationen och för att anpassa den mer till verkligheten fusioneras nu Svaneholmgruppen AB med Svaneholms Bruk. Detta innebär att konsultverksamheten liksom Svaneholmgruppens fastighet i Göteborg inordnas i Svaneholms Bruk. Samtidigt ändras räkenskapåret för gruppens bolag till kalenderår, då främst Svaneholm Energi säljer mycket av sin produktion med fasta priser kalenderårsvis blir det lättare att jämföra budget med årsredovisningen.