2004-02-02 Två av tre nya etableringar är nu genomförda
EMS startade sin verksamhet i höstas och Grön-Hansen logistik AB kom planenligt i gång i början av november i nyanpassade lokaler. Båda företagen har anställt och utbildat personal som nu redan är i full gång med att producera. Det tredje företaget, Plexx AB kommer att övertaga sina nyrenoverade lokaler den 1. mars och fyra nyanställda personer är under utbildning. Senare i vår när maskiner kommit på plats blir det invigning. Mer inormation om detta följer...