2004-02-02 Ytterligare industrilokaler planeras i Svanskog
Bruket i Svanskog är numera ett industriområde där sex olika företag är verksamma. 4500 kvadratmeter nya lokaler har anpassats till ny verksamhet. Dessa är nu helt uthyrda. Därför planeras ytterligare cirka 2000 m2 att iordningställas under hösten 2004. Dessa lokaler kommer att bli i samma höga nivå som de senast iordningställda och möjlighet till anpassning till ny verksamhet finns. DET FINNS PLATS FÖR FLER !