2004-05-12 Upprustningen av lokalerna fortsätter
Då anpassningsarbetena till nya hyresgäster nu är avslutade fortsätter vi med underhållsarbete inom övriga outnyttjade delar av fabriksområdet. Detta följer den plan som skrevs i september 2003. I allt väsentligt kommer dessa arbeten att vara genomförda till hösten- dvs långt före den ursprungliga planen. Vi kommer då att låta göra en ny besiktning som underlag för kommande arbeten. Du som är intresserad av planerna är välkommen att beställa dem hos leif@svaneholmsbruk.se Leif Larsson