2004-08-26 Sågverksassistance fyttar
För att utveckla sin verksamhet flyttar sågverksassistance till lokaler utaför industriområdet. Vi söker nu annan lättare industri till dessa lokaler. Det är i storleksordningen 2000 m2 med omklädningsrum och kontor som väntar på att anpassas till t.ex. montering eller annan veksamhet som passar in i området. Leif Larsson