2004-08-26 Utveckling av lagerytor
För att tillgodose våra hyresgästers krav på mer lagerytor anpassas nu delar av de före detta makinhallarna till lagerlokaler. Det är Plexx som är först med önskemål om utveckling. De nya lokalerna kommer att invigas 2004-10-01. Leif Larsson