2004-08-26 Naturvårdsinsatser på gång
I samarbete med Länsstyrelsen kommer inom kort ett antal åtgärder att genomföras inom "vårt" område som syftar till att utveckla fisk- och skaldjursbeståndet i vattnen mellan E 18 och Svanskog. Nya fisktrappor kommer att byggas, åtgärder för att säkerställa tillräckligt vattenflöde på utsatta ställen kommer att genomföras med mera. Vi räknar med att dessa åtgärder kommer att vara genomförda senast till våren 2005. Leif Larsson