2005-04-07 Th EuroSupplier utvidgar i Svanskog
Företaget, som bl.a. bearbetar tunnplåt utvidgar sin monteringsverksamhet. Därför har ett avtal träffats som innebär att ytterligare lokaler om cirka 800 m2 kommer att anpassas till denna verksamhet. Lokalerna kommer att överlämnas den 1 juni. Leif larsson