2005-04-07 Laxtrappa monteras vid Stora Bör
För att utveckla fiskbeståndet med en mängd positiva bieffekter kommer en laxtrappa att monteras vid sjön Stora Bör. Bland annat är förhoppningen att en typ av mussla som är beroende av ädelfisk för att föryngra sig skall kunna överleva. Trappan är färdigställd vid bruket och nu avvaktar vi sommarens normalt lägre flöden för att kunna sätta trappan på plats. Leif Larsson