2006-03-06 De gamla maskinhallarna byggs om
Nära hälften av de gamla maskinhallarna som är 6400 m2 totalt byggs om til moderna industrilokaler. Det är Plexx som efter stora framgångar gehöver större lokaler. Den första april börjar flytten från de tidigare lokalerna. I Juli flyttar även kontoren till nya i anslutning till lokalerna. Invigning är planerad till den 25. Augusti Leif Larsson