2006-08-24 Plexx utvidgar
Onsdagen den 23 Augusti invigde landshövding Eva Eriksson nya och större lokaler för Plexx som under de knappt tre år de varit veksamma i Svanskog ökat sin omsättning tio gånger och ökat sitt lokalbehov fem gånger. De gamla boardmaskinerna befinner sig numera i Pakistan och har ersatts av de modernaste maskiner som finns att få. Plexx är en viktig hörnsten i det nya industriområde som vuxit fram i Svanskog. Leif Larsson