2011-11-29 Förändringar inför 2012
Westbaltic utökar och övertar f.d. Grön-Hansens lokaler. Under november och december anpassas lokalerna till Westbaltic´s behov. Inflyttningen kommer att ske den 1 januari. Eurosko kommer att flytta till de före detta Plexx- lokalerna.