2011-11-29 Helt ny Kraftstation invigdes i Svaneholm
Den gamla kraftstationen, som installerades 1922 togs ur bruk under 2010, och ersattes av en helt ny från Hydrorohm i Tjeckien. Det var NCC som utförde entreprenaden, med god hjälp från flera lokala företag.