2011-11-29 Samarbete inleds med Mälarenergi
Den 1 januari 2011 övertog vi driftansvaret för Mälarenergi´s kraftstationer i Värmland. De sju stationerna ligger geografiskt bra till för oss med Lennartsfors Kstn i väster om Svaneholm och Borgviks Kstn i öster. För oss innebär det bland annat att vi har rekryterat en jourorganisation, vilket är en bra trygghet även för våra egna stationer.