2011-11-29 Inför 2012
Viksfors Kstn har fått nya tuber, och vi räknar inte med ytterligare investeringar. Svaneholm Kstn är ny och första årsservicen är genomförd utan problem. Näs Kstn: Vi har ansökt om förhandsbesked hos Energimyndigheten om nya elcertifikat år 2013. Vi väntar besked före årsskiftet 2011-12. Om allt går som planerat kommer vi att genomföra omfattande moderniseringar under 2012.