2011-11-30 Westbaltic kommer till Svanskog den 1 januari 2010
Efter ThEurosuplier´s konkurs övertar Westbaltic verksamheten från den 1 januari 2010. Westbaltic är framgångsrika inom tunnplåts området och kan betyda mycket för utvecklingen inom Svaneholms Bruk och samhället.