2011-11-30 Service På Landet etablerar i Svanehols Bruk i juli 2010
Tack vare att Service På Landet etablerar inom området under halvårsskiftet 2010 ökar möjligheten till just service i Svanskogs området. Bland annat kommer en välsorterad butik med bland mycket annat Swedol´s hela sortiment