2011-11-30 Ny kraftstation i Svaneholm
Svaneholms gamla kraftstation från tidigt 1920-tal har rivits och ersatts med en ny under 2010. Den gamla revs ut i april och i september togs den nya i drift. En månad tidigare än planerat. På grund av de relativt stora vattenflödena i förhållande till fallhöjden 12 meter valdes en modern turbin av Kaplan typ. Stationen levererades komplett av Hyrorohm i Tjeckien, och NCC svarade för entreprenaden.