2011-11-30 Vi utökar verksamheten från 1 januari 2011
I och med att vi sedan den 1 januari 2011 tecknat ett avtal med Mälarenergi om drift och skötsel av det företagets sju kraftstationer i Värmland: Lennartsfors, Karlsfors, Snarkil, Blixbol, Kolsäter, Torp och Borgvik ökar vi vårt produktionsansvar från cirka 6 gigawatttimmar el från våra egna stationer i Svaneholm, Näs och Viksfors till cirka 32 gigawattimmar el. Detta motsvarar förbrukningen av el hos mer än 2100 eluppvärmda villor.