2003-09-19 Nytt avtal med Plusenergi
Efter att ha övervägt de olika alternativen att marknadsföra våra miljöcertifikat har vi nu valt att ytterligare utveckla vårt goda samarbete med Plusenergi. Detta innebär att samtliga certifikat som tillfaller oss från och med den 1.maj till och med den 31.december kommer att levereras till Plusenergi och någon "egen" försäljning kommer inte att ske - i alla fall inte i år. Vi är nöjda med utfallet så här långt och vi ser över våra möjligheter att investera i ytterligare produktion av miljövänlig energi.