Välkommen till Svaneholm Energi

Svaneholm Energi producerar miljövänlig energi av småskalig vattenkraft vid kraftstationerna i Svaneholm, Näs och Viksfors. Stationerna uppfyller kraven för certifiering av "grön el". Vi ansvarar för vattenföringen i ett cirka 3 mil långt område som avgränsas i väster av E18, några mil sydost om Årjäng, och i öster av de tre Svansjöarna. Vattnet fortsätter sedan via Glafsfjorden ut i Vänern vid Säffle på sin väg ut till havet vid Göteborg. Då har det skapat energi vid ytterligare fyra kraftstationer. Stor vikt läggs vid att bevara och utveckla de djurarter som finns i och omkring "våra" vattendrag, men också vid att stödja den turistnäring som finns i området.

Svaneholm Kraftstation. Fallhöjd: 12 m. Effekt: 300 kWh. Turbintyp: Francis

Näs Kraftstation: Fallhöjd: 30 m Effekt: 600 kWh. Ombyggd 1996. Turbintyp: Francis.

Viksfors Kraftstation. Fallhöjd: 9m Effekt: 140 kWh. Ombyggd: 1990. Turbintyp: Ossberger