Välkommen till Svaneholms Bruk

- med anor från 1600-talet -

En del av industriområdets fyra delar hyrs av ett högt specialiserat pappersbruk med stor internationell verksamhet, den andra av ett framgångsrikt företag som förädlar trä. Den tredje delen används till lagerhållning åt olika externa företag, den fjärde och nyaste delen står tom i väntan på ny hyresgäst.

Den nya delen består av 2000 m2 verkstadsyta och är anpassad till ett företag med krav på god arbetsmiljö. Dessutom finns 2000 m2 kallager med lastkaj under tak och i direkt anslutning finns cirka 10.000 m2 asfalterad yta. I byggnaden finns 400 m2 förberett till kontor och omklädningsrum.
Lagerhantering av ömtåligt gods i torra, varma lokaler och hantering av gods av grövre karaktär kan erbjudas till oslagbara priser.

Fakta om Svaneholms Bruk

  • Läge: Cirka 1 mil väster om riksväg 45 och 1 mil från E18, i höjd med Åmål
  • Kommuntillhörighet: Säffle
  • Industrilokaler totalt: 16.350 m2
  • Lager och förråd: 12.850 m2
  • Kontorslokaler: 700 m2
  • Asfalterade ytor: 20.000 m2
  • Verksamheten ursprungligen grundad: År 1694
  • Senaste byggnad färdigställd: År 2000
  • Verksamhet: Uthyrning av Industrilokaler och lagerhantering