Dessa lokaler blev färdiga år 2000 och nedan beskrivs cirka 2000 kvadratmeter för produktion och 2000 kvadratmeter tänkta till lager. Dessutom finns här 450 kvadratmeter kontorsytor. Klicka på bilderna för att förstora.

Till höger på ritningen ser du en lay-out över området och till vänster visas hur kontoren är disponerade.

Den gröna färgen markerar kontorsytorna (se ovan), blått markerar de färdiga produktionslokalerna och rött är lager som enkelt kan byggas om till produktionslokaler

Ritning över de färdiga produktionslokalerna